“Devletin ölçüm yapmadığına” dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Aydın Valiliği bazı basın organlarında çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

“Devletin ölçüm yapmadığına” dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Aydın Valiliği bazı basın organlarında çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

 “Devletin ölçüm yapmadığına” dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
09 Aralık 2019 - 16:10

Çeşitli yerel ve ulusal basın organlarında “Devletin Yapmadığını CHP’li Belediye Başkanı Yaptı”, “Efeler’deki Zehirli Gazlar Ölçülecek” başlıklı haberlerde, bazı kesimlerin gerçek dışı beyanlarına yer verilmesi üzerine Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

İlimiz hava kalitesi, Bakanlığımız Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağına bağlı istasyonlar ile izlenmekte ve ölçüm değerleri anlık olarak http://www.havaizleme.gov.tr/ web adresinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ayrıca, insan sağlığının korunması çerçevesinde belirlenen “Hava Kalitesi İndeksi” ile vatandaşlarımız, soluduğu havanın kalitesine ilişkin görsel uyarılarla bilgilendirilmektedir. Bununla birlikte, yapılan ölçümler sonucu elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan Hava Kalitesi Haber Bültenleri Bakanlığımız web sitesinde yayınlanmaktadır.

İlimizdeki hâlihazırda Efeler İlçesinde 2 adet ısınma, 1 adet trafik, Nazilli ve Söke İlçelerinde 1’ er adet ısınma, Didim İlçesinde Arka plan ve Taşınım ve Germencik İlçesinde Ekosistem ölçümleri olmak üzere toplam 7 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu bulunmakta olup, istasyonların yetki ve sorumluluğu Ege Temiz Hava Merkezi Müdürlüğündedir. Aydın Efeler semt pazarında kurulu bulunan istasyonun ölçüm sonuçları http://www.havaizleme.gov.tr/ de online olarak yayınlanmaktadır. Diğer 6 adet istasyonda online olarak yayınlanması için yazılım çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca İlimizde bulunan jeotermal tesislerin hava kalitesine etkilerinin tespit edilebilmesi için Bakanlığımız Mobil Hava Kalitesi ölçüm cihazı ile 4 ayrı bölgede (Germencik- Efeler (İmamköy)-Pamukören-Buharkent) (1’er ay boyunca) online olarak PM10(Partikül Madde)- SO2(Kükürtdioksit), NO2(Azotdioksit), O3(Ozon) – CO (Karbonmonoksit) - H2S (Hidrojen sülfür) ölçümleri gerçekleştirilmiş, Bakanlığımızca yapılacak değerlendirme ve sonuç raporu beklenmektedir.

Yine Bakanlığımızca hava kalitesi izleme çalışmaları kapsamında; ilgili firmalardan her bir jeotermal elektrik üretim santrali için yerleşim yerleri de dikkate alınarak santral etki alanı içerisinde yılda iki defa olmak üzere (yaz-kış) 1 aylık periyotlar halinde 2 ay boyunca hidrojen sülfür (H2S), amonyak (NH3), kükürt dioksit (SO2 ) ve NO2 parametrelerinin pasif difüzyon örneklemesi gerçekleştirilmesi istenmiş ve Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gözetiminde ölçümler devam etmektedir.

Görüldüğü üzere Bakanlığımızca İlimiz genelinde birçok bölgede hava kalitesi ölçümleri yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Basın organlarında  “Devletin ölçüm yapmadığına” dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

İzleme ve denetime esas özel ve kamu tarafından ölçüm ve analizlerin yapılabilmesi için; ilgili kurumun cihaz, yazılım ve her bir parametre için TURKAK tan akredite olması, akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yeterlilik belgesi alması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu ölçümlerde görevlendirilen personelin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından eğitim alarak yetkin hale gelmesi gerekmektedir.

Yerel Yönetimler tarafından Çevre Yönetim birimi ve hava kalitesi ölçüm istasyonlarının kurulması ve takip edilmesi, yeterlilik alınması ve çevresel yatırımların yapılması ilimizde büyük önem arz etmektedir. Bu gelişmeler Bakanlığımız ve Valiliğimizce de desteklenmektedir. Ancak Efeler Belediye Başkanlığının hava kalitesi ölçümüne yönelik Bakanlığımızdan alınmış yeterliliği bulunmamaktadır.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğince Tesis Etki Alanında Hava Kalitesi Sınır Değerlerinde H2S parametresinin saatlik sınır değeri 100 µg/m3, kısa vadeli sınır değeri (maksimum günlük ortalama değeri) 20 µg/m3 olarak belirlenmiştir. Efeler Belediye Başkanlığınca yapılacağı iddia edilen H2S ölçümlerinin mevzuat kapsamında geçerli olabilmesi için, öncelikle ilgili mevzuatta yer alan şartlar ivedilikle sağlaması gerekmektedir

    


                                                                         Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü


 

Bu haber 400 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum