DİDİM BELEDİYESİ'NDE İMAR DEĞİŞİKLİĞİNE 21 SORUŞTURMA İZNİ

DİDİM BELEDİYESİ'NDE İMAR DEĞİŞİKLİĞİNE 21 SORUŞTURMA İZNİ

DİDİM BELEDİYESİ'NDE İMAR DEĞİŞİKLİĞİNE 21 SORUŞTURMA İZNİ
23 Ocak 2020 - 22:36

Didim Belediyesi hakkında usulsüzlükler olduğu iddiaları uzun süredir gündemdeydi.
Didim Belediyesi’nde görev alan eski ve yeni memurundan meclis üyesine, meclis üyelerinden belediye başkanlarına varan 38 kişi hakkında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı soruşturma izni verildiği muhataplarına bildirildi.
12/12/2019 tarihli İçişleri Bakanlığı evrakındaki konuları ayrım yapmaksızın her gün farklı konu başlıkları ile siz değerli okurlarımız ile paylaşacağımızı dünde söylemiştik.
Bu günkü konu imar  bakalım hangi isimlere soruşturma izni verilmiş…..
Didim Belediye Meclisinin 04/09 201 tarih ve 89 sayılı kararı ile onaylanan imar plan değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin amir hükümlerine aykırı olduğu iddiasıyla ilgili olarak;
14/11/2017 Tarihli Bilirkişi Raporunda belirtildiği üzere; Belediye Meclisinin 04/09/2015 tarih ve 89 sayılı kararıyla yapılan plan değişikliğinin 180 ada 5,6,7 sayılı parsellerde ve parsel bazında yapıldığı, uygulama imar planı değişikliğiyle 180 ada 5 ve 6 ada sayılı parsellerde yapılaşma koşulu A-3 konut iken E=0,85, A-3 ticaret kullanımı, 180 ada 7 sayılı parselde yapılaşma koşulu A-4 ticaret+konut iken Emsal= 1,25 A-4 ticaret kullanımı kararının getirildiği, plan değişikliğinin ek nüfus getirmemesi nedeniyle sosyal donatı alanının ayrılmadığı, ticari kullanımlara yönelik imar planlamalarının parsel bazında plan değişiklikleri yerine bütüncül biçimde ele alınması gerektiği, 180 ada 5,6,7 sayılı parsellerde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin söz konusu parsellerde özel durumlar yaratarak plan bütünlüğünü bozduğu , bu suretle Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi hükmüne aykırı hareket edildiği anlaşıldığından;

Didim Belediye Meclis kararına kabul veren Belediye Meclis üyeleri Salih Bankoğlu, İbrahim Eray, Vedat Ege, Erdal Baylan, Sevinç Karataş, Ahmet Yılmaz, Ali Çağlar, Hatice Gencay, Sinan Ceyhan, Hasan Yavuz, Murat Parmaksız, Seda Sarıbaş, Maşallah Subaşı, Şakir Saruhan, Cemal Engil, Ali Bakay, Ragıp Işıklar, Salih Yardımcı, Onur Çağlar, Aydan Aşık Turgut ve Özgür Makasçıoğlu hakkında ; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6. Maddesi gereğince soruşturma izni verilmesine 17/06/2019 tarihinde karar verilmiştir.  
 

Bu haber 1542 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum