DİDİM DERNEĞİ'NDEN ÖZELLEŞTİRMEYE TEPKİ

ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINA ALINAN TAŞINMAZLARIN İMAR PLANLARININ TAKİPCİSİ OLACAĞIZ

DİDİM DERNEĞİ'NDEN ÖZELLEŞTİRMEYE TEPKİ
27 Nisan 2021 - 21:28
Reklam
Didim Mersindere Mahallesi sahil kesiminde bulunan bazı parsellerin Özelleştirme İdaresine geçmesine ve İmar Kanunu’na, yönetmeliklerine aykırı olan ve kentin koruma kullanma dengesini bozan iş ve işlemlere Didim Derneği yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi.
"22.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de, “Özelleştirme İdaresi ile İlgili Karar” başlığı altında yayınlanan ve kentimiz Didim sınırları dahilinde kalan , Mülkiyeti Maliye Hazinesinesi’ne adına kayıtlı bulunan altı adet taşınmazın özelleştirme kapsamına alındığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Söz konusu kararda beliritlen taşınmazların 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kararları incelendiğinde; 766Ada 1 parsel, 2284 Ada 1 Parsel  ile 2286 Ada 1 Parselin tamamının plan kapsamında iki kat , emsal 0.40 inşaat hakkı ile Konut kullanımında kaldığı, 2286 Ada 1 Parselin 20.00 metre genişlikteki yola cephesi bulunan kısmında Ticaret kullanımı tanımlandığı; bununla birlikte 674 Ada 9 Parselin çok az bir alanının planlı alanda konut, park, çocuk bahçesi kullanımında kaldığı görülmüştür. 2283 Ada 1 Parsel ise Uygulama İmar Planı sınırı dışında kalmaktadır.
Ne yazık ki son dönemlerde yürürlüğe giren ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan imar planlarında, kentin koruma-kullanma dengesi ile üst ölçek plan kararlarına aykırı düşen plan kararlarının hayata geçirmek istendiğini görmekteyiz. Haklı olarak bu durum ilçemizin yarınlarında sağlıklı bir kentleşme sürecini tamamlama endişesi doğurmaktadır. Son olarak Manastır Koyu bölgesinde yürürlüğe giren imar planı kararlarında da kentimizin mevcut plan kararları ile uyuşmayan, doğal değerlerimizin  koruma kullanma dengesini göz ardı eden, kamu yararı ilkesini önemsemeyen,sadece parsel bazında yoğunluk artışı getirilerek satışı cazip hale getirmek amacıyla planlar hazırladığını gördük.
Hangi kurum veya idare tarafından yapılırsa yapılsın, İmar Kanununa, Yönetmeliklerine aykırı olan ve kentin koruma kullanma dengesini bozan, gelecek nesillerin hakkı olan alanları ranta açan  hiçbir planın kabul edilemez olduğunu tekrar ve ısrarla belirtmek istiyoruz. Bu sebeple 22.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de ilan edilen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararının gerek mevcut plan kararları üzerinden gerekse plansız alanda gerçekleşecek satış sonrası uygulamaya konulması düşünülen her tür ve ölçekteki planları kentimiz Didim’in sağlıklı yarınları adına takip edeceğimizi; mevzuatlara uygun; koruma kullanma dengesini gözeten, ranta servis edilmeyen bir planlama anlayışının takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz. 


DİDİM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum